ΠΡΟΣΦΟΡΑ # G446 

Προς :(Πράσινο Κουκουνάρι Α.Ε.)                  26/8/2020

Μπακώλης Θεόδωρος Ατομική

Α.Φ.Μ. : 151311260

Δ/ΣΗ : Ποσειδωνίας 6, Κόρινθος, 20100

Υπηρεσίες Δημιουργίας Ιστιοσελίδων

01

Κόστος 2.000 + Φ.Π.Α.

GDPR / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Αναλυτικός Σχεδιασμός, Καταγραφή, Αξιολόγηση και Εναρμόνιση βάση του νέου κανονισμού Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

02

Κόστος 7.000 + Φ.Π.Α.

Google,  F/B Ads & Newsletters        

* ανά έτος

 • Διαφήμιση σε Google, Facebook και Custom Made Newsletters σε πελάτες / έτος.

 • Στην τιμή σας παραδίδετε και το διαχειριστικό.

03

5000 + Φ.Π.Α.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Κρατήσεων

 • Σύστημα PMS. Σύστημα Διαχείρισης κρατήσεων ανά χρήστη με δυνατότητες πολλαπών καταλυμάτων

 • Channel Manager με συνδεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο για αποφυγή διπλοκρατήσεων με τις μεγαλύτερες μηχανές κρατήσεων όπως Booking.com, Expedia, AirBnb κ.λ.π.

 • Booking Engine για το website του ξενοδοχείου πολυγλωσσικό και με υποστήριξη όλων των τρόπων πληρωμής (μετρητά, Paypal, Χρεωστική, Πιστωτική Κάρτα με ασφάλεια. Οι προμήθειες θα κρατηθούν από την υπηρεσία διαχείρισης και μόνο (paypal, strike, etc).

04

1.000 + Φ.Π.Α.

Εκπαίδευση και Παραμετροποιήσεις PMS

 • Παραμετροποίηση Booking System και Εμπορικού Προγράμματος για τις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη και Αναλυτική Εκπαίδευση Χρηστών

05

2.500 + Φ.Π.Α.

Δημιουργία Ιστοσελίδας

 • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
  o λειτουργία σε τουλάχιστον 2 γλώσσες, για το σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνει,
  o δυναμική ,σύγχρονη, με δυνατότητα προσαρμογής σε περιβάλλον κινητών συσκευών (mobile responsive ή dedicated
  mobile version)
  o υποχρεωτική μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή
  πρότυπα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ. λαμβάνονται υπόψη :οι απαιτήσεις προσβασιμότητας του Ν. 491/2019 (ΦΕΚ 19/Α’/12-02-2019 που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ)2016/2012.το πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) «Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT productsand services in Europe», όπως ισχύει και το επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑ

 • Κειμενογράφηση (Αγγλικά, Ελληνικά)

 • Φωτογράφηση και χρήση Drone

 • Πλήρης Διαχειριστικό παραμετροποίησης

  • Δεν περιλαμβάνεται το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και το hosting​

06

3.000 + Φ.Π.Α.

Δημιουργία Ιστοσελίδας E-shop

 • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
  o λειτουργία σε τουλάχιστον 2 γλώσσες, για το σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνει,
  o δυναμική ,σύγχρονη, με δυνατότητα προσαρμογής σε περιβάλλον κινητών συσκευών (mobile responsive ή dedicated
  mobile version)
  o υποχρεωτική μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή
  πρότυπα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ. λαμβάνονται υπόψη :οι απαιτήσεις προσβασιμότητας του Ν. 491/2019 (ΦΕΚ 19/Α’/12-02-2019 που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ)2016/2012.το πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) «Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT productsand services in Europe», όπως ισχύει και το επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑ

 • Κειμενογράφηση (Αγγλικά, Ελληνικά)

 • Φωτογράφηση και χρήση Drone

 • Πλήρης Διαχειριστικό παραμετροποίησης

 • Λογισμικά στη διαχείριση του site :
   

 • Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία

 • Διαχείριση αποθήκης

 • Ηλεκτρονικές πληρωμές

  • Δεν περιλαμβάνεται το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και το hosting